მურათ ილმაზი

„ყველას აქვს უფება იყოს დაცული და ყველა სამართალდამცველს აქვს მოვალეობა მოსახლეობას თავი აგრძნობინოს დაცულად.  ჩვემი ოფისი დაიცავს მათ და განიხილავს თითოეულ ბრალდებას გამოწვლილვით, რაც მე ვფიქრობ კანონზომიერი ნაბიჯია დემოკრატიისაკენ“