İcra Ve İflas Hukuku

Yilmaz & Sartania Hukuk Bürosu İcra İflas Hukuku alanında,
alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul,
gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı
kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı
borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra
mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

  Yilmaz & Sartania Hukuk Bürosu  tarafından  İcra iflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden  bazıları: