Özelleştırme Hukuku

Yilmaz & Sartania Hukuk Bürosu  Ülkemizde bir çok farklı sektörde sıkça karşılaşılan ve hukukı
olarak ciddi  sorunlara yol açmış olan özelleştirme uygulamalarında
gerek idare gerek yatırımcı yanında yer almak sureti ile özelleştirme
hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

Yilmaz & Sartania Hukuk Bürosu özelleştirme Hukuku Departmanı, Gürcistan için büyük önem
arz eden birçok özelleştirme projesinde özelleştirmenin her safhasında
yer alarak ve sadece yerel/yabancı şirketlere değil kamu kuruluşlarına da
danışmanlık hizmeti vererek teknık, pratik ve hukuki birikimini sağlamıştır.